Al meteen een kort compilatiefilmpje bekijken?


Hallo, ik ben niet zomaar een Vlaamse voice-over.

Ik ben hier omdat...

... mijn passie ligt bij het vertellen van eerlijke en respectvolle verhalen. Ik ben steeds dankbaar samen te werken met projecten waar ik zelf ook achter sta.

Jij bent hier omdat...

... je een boodschap wil overbrengen. Met woorden, gewikt en gewogen, maar toch vooral met een goed gevoel. Je wil dat mensen luisteren. Je wil hun vertrouwen wekken. Informeren. Bijblijven. Emotioneren.

Vinden we elkaar hierin? Dan probeer ik je te overtuigen met 3 "selling points"

En, hoe mag het voor ú klinken?

Mijn stemkleur

Mijn stemtimbre als voice-over wordt omschreven als warm en uitnodigend, maar ook als helder, en ze wekt vertrouwen bij de luisteraar.

Overtuigend?

Mijn jeugdig enthousiasme (ik ben 23 jaar) in combinatie met mijn geschoolde radiofonische stem is ideaal voor radio- en televisiereclame, trailers, explainer video's, bedrijfsfilms of audiogidsen...

Of eerder neutraal?

Vanwege mijn televisionele achtergrond lees ik bij voorkeur als Vlaamse commentaarstem de teksten in voor tv-reportages of documentaires. Een logisch gevolg hiervan is dat ik zeer regisseerbaar ben en inzicht heb in scenario's.Is iets niet helemaal duidelijk, of bespreek je de zaken liever even telefonisch? Ik geef je met plezier een extra woordje uitleg!

Klik hier om me te contacteren.

Benieuwd hoe ik klink? Beluister enkele voice-over voorbeelden.


Of bekijk je graag enkele video's met mijn stem?Je broedt op een audiovisueel ei... Ook een tevreden klant worden?

Vraag een gratis proefopname aan. • Altijd snelle levering, houdt rekening met opmerkingen voor intonatie en sfeer en stuurt achteraf bij waar nodig.

  — Ferre VLERICK, Video-marketeer, the AIM —
 • Great voice, fast and efficient!

  — Lorenzo BOWN, Founder & Creative Producer StoryMe —
 • Frisse, jonge stem die perfect past bij uitleg-animaties. Door zijn rustige manier van lezen en goeie intonatie raak je ook niet afgeleid, wat synoniem staat voor een goeie job. Om daarnaast ook de snelle service niet te vergeten ...

  — Peter VAN GORP, Project Manager Instruxion —
 • Ondanks korte deadline, zeer vlot geholpen... Ik kreeg ineens ook verschillende versies toegestuurd, waardoor we snel onze voorkeur konden doorgeven zonder tijd te verliezen met meerdere aanpassingsrondes.

  — Anne-Elise JARDINET, Keep It Quiet bvba —
 • Goede klankkleur, kwaliteit van opname en intonatie zijn koning en dat was allemaal top! Ik hou van je timbre, de transparantie van je prijzen en je duidelijke website met samples.

  — Sander SPOLSPOEL, Zaakvoerder Swörl—
 • Actua-TV was op zoek naar een jonge, dynamische stem die ook vertrouwen uitstraalt. Johfrah voldeed daar precies aan. Zijn flexibiliteit in productie en levering zorgde voor de rest.

  — Ludwig VERDUYN, hoofdredacteur Actua-TV —
 • Bedankt voor de snelle reactie en opname. Leuk dat je verschillende versies van een aantal quotes opnam. Dan kunnen we kiezen.

  — Hedwig BORGERS, Legioen —

Bedankt voor het vertrouwen dat ik kreeg van:

Actua-TV - Thomas More - Agentschap voor Ondernemen - Bloso - Provincie Antwerpen - Hilti - Legioen - 87seconds - De Firma - Unified Marketing Group - Dark Horse - Weight Watchers - CAP47 - Blazhoffski - Alaska TV - Studio Brussel - Explainia - Hoedini - theAim - Colruyt - Keep It Quiet - Canvas (VRT) - Luca School of Arts - Sonicville - tvbrussel - Arrano Marketing - P&J Techniek - BNP Paribas Fortis - The Video Factory - Swörl - Brandy - Dimorf - Colruyt - Aquafin - Expo Dino Adventure - Logi-technic - Stedelijk Onderwijs...

Contacteer me

Ik kom naar de voice-over opnamestudio van jouw keuze,
maar voor de meeste opdrachten werk ik vanuit mijn eigen opnamestudio.


http://www.johfrah.be
Voice-over
Vlaamse voice-over stem
Denemarkenstraat 35 B 2
Sint-Gillis
1060
België
DOB: 02/09/1991
Vlaamse stemacteur Johfrah Lefebvre spreekt voice-overs in voor radio- en televisie.
Johfrah.be
Manufactured by: Johfrah Lefebvre
9 based on 6 reviews
125 New

Denemarkenstraat 35 bus 2
1060 Sint-Gillis, België

IBAN: BE27 0688 9958 2673
BTW BE 0550 706 414


Algemene voorwaarden

Klik hier om de voorwaarden te lezen.

Volgende voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, uitgevoerde werken, overeenkomsten en facturen van Johfrah Lefebvre (verder "uitvoerder"), tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Johfrah Lefebvre spreekt als native Vlaamse voice-over-stem naar beste kunnen en professionele zorgvuldigheid teksten in voor radio- en tv-commercials, commentaarteksten bij internet-, instructie-, en bedrijfsfilms en voorziet ook animatiefilms, trailers, e-learning- en promovideo’s van een stem.


Uw garantie

Aanpassingen aan tone-of-voice en inhoud

De uitvoerder biedt de klant het recht op, na het ontvangen van de audiofiles en indien aangevraagd binnen de termijn van 8 dagen, één aanpassingsronde op het gebied van stemkleur, intonatie of uitspraak. De uitvoerder is evenwel niet aansprakelijk voor inhoudelijke fouten, indien de klant onjuiste of onvolledige gegevens verstrekt, of deze laattijdig (na aanvang van de werken) aanlevert. Inhoudelijke aanpassingen in opdracht van de klant zullen tegen het tarief van 75 euro per aangesneden uur in rekening worden gebracht.

Gratis proefopname

De proefopname is een extra gratis dienst, die nooit door de klant afgedwongen kan worden. De proefopnames zijn steeds louter illustratief en mogen in geen geval en op geen enkele wijze door de klant verspreid worden.


Onze overeenkomst

Tarieven en kosten

De tarieven zijn van toepassing op som van de totale duur van alle bestelde audiofiles, tenzij het over een uur-tarief gaat. Hierin is het gebruik van de homestudio inbegrepen. Andere kosten zoals reis- en verblijfskosten, gebruik van specifieke apparatuur of huur van andere opnamestudio zijn niet inbegrepen. Deze worden, in die gevallen, afzonderlijk in rekening gebracht.

Offerte

De offerte is vrijblijvend en blijft geldig gedurende 30 dagen.

Voorschot

De uitvoerder heeft het recht om een voorschot te vragen van 50% van het factuurbedrag, alvorens tot verdere uitvoering over te gaan.

Bestelling

Alle opdrachten worden pas na expliciete bevestiging door de klant uitgevoerd. Enkel de voorgestelde offerte, gekoppeld aan een gedetailleerde beschrijving van de opdracht geldt als het tarief.


Levering en betaling

Levering en leveringstermijn

De aangekondigde leveringstermijn van 24u voor de proefopname of opdracht wordt enkel bij wijze van inlichting verstrekt en is niet bindend, tenzij dit uitdrukkelijk als deadline overeengekomen werd. Leveringstermijnen gaan slechts in op het ogenblik van totstandkoming van de overeenkomst en worden automatisch verlengd indien verlofperiodes binnen deze termijn vallen, bij overmacht of nieuwe moeilijkheden bij uitvoering van de opdracht of indien de klant wijzigingen aan de overeenkomst of de uit te voeren werken vraagt. Vertraging in uitvoering van de bestelling kan nooit aanleiding geven tot een schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Betalingstermijn

De factuur dient betaald te worden binnen de 14 kalenderdagen na factuurdatum. Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan 10 %, alsmede (evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling) een forfaitaire vergoeding van 10 % op het factuurbedrag (met een minimum van € 25) als schadebeding.


Rechten

Gebruiksrecht en repeat-fee

Via schriftelijke afspraak, worden de gebruiksrechten op de geleverde werken, na correcte betaling overgedragen aan de klant. Deze worden verder gespecifiëerd in ‚beperkt in de verspreiding ’ of ‚onbeperkt in de verspreiding’ en ‚beperkt in tijdsduur’ en ‚onbeperkt in tijdsduur’. Indien er een beperking wordt vastgelegd, gaat deze in op de dag van de volledige betaling van de factuur. Indien de gebruiksrechten uitgebreid worden in tijdsduur, geldt er een repeat-fee van 50% van het factuurbedrag. Indien de gebruiksrechten worden uitgebreid in verspreiding, wordt er een extra bedrag gefactureerd dat overeenstemt met de algemene tarieven die op dat moment in gebruik zijn.

Rechten van de uitvoerder

De uitvoerder is altijd gerechtigd om het lenen van zijn stem te weigeren, ofwel zich tussentijds aan een opdracht te onttrekken. De uitvoerder is gerechtigd een dienst te wijzigen, uit te breiden dan wel te beëindigen. De uitvoerder heeft het recht de bepalingen van deze algemene voorwaarden te wijzigen.

Bevoegdheid en toepasselijk recht

Indien één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden niet toepasselijk zouden zijn, blijven de overige onverminderd van toepassing. De rechten en verplichtingen die uit de overeenkomsten tussen Johfrah Lefebvre en de klant voortvloeien kunnen noch gedeeltelijk, noch geheel worden overgedragen zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van Johfrah Lefebvre. Alleen het Belgisch recht is van toepassing. Bij geschillen of betwistingen zijn uitsluitend de rechtbanken van Brussel bevoegd.


Vrijstelling van btw

Kleine onderneming onderworpen aan de vrijstellingsregeling van belasting. Btw niet toepasselijk.

bodalgo.com - the voiceover marketplace